Szerbia – Szerbia Köztársaság

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Szerbia

Szerbia Köztársaság

Magyarország egyik szomszédja a 77 474  km² területű és 7.1 millió lakosú Szerbia. Főváros: Belgrád
Államformája: köztársaság – Hivatalos nyelve: szerb – Pénzneme: Szerb dínár – Egyfőre jutó GDP: $6 500 (nominál)

Közép-Európai és balkáni ország 2012 óta az Európai Unió hivatalos tag jelölt országa.

Mint sok más országban, Szerbiában is a község a közigazgatási rendszer területi és szervezeti alapegysége. Szerbiában összesen 122 község van, ebből Közép-Szerbiában 83, a Vajdaság Autonóm Tartományban 39.

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

2008. február 17-én, miután a belgrádi kormánnyal, és a koszovói albánokkal hónapokon át folytatott tárgyalások megbuktak, a területet de facto katonai ellenőrzése alatt tartó Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió (EU) többségének támogatásával és az EU képviselőivel egyeztetve kikiáltotta függetlenségét Szerbiától.

 

Történelme

A 12. században alakult meg az első állam a mai Szerbia területén, amelyet Nemanja István szervezett meg Bizánci segítséggel. Innen ered, hogy a szerbek görögkeleti egyházi vallást gyakorloják, így az 1217-ben megkoronázott Nemanját nem támogatták a megkoronázása után, mert Római segítséggel jutott a koronához, ezért kénytelen volt továbbra is a görögkeleti egyházat támogatni.

1389. június 15 az első rigómezei csata a Balkán középkori történelmének sorsdöntő eseménye volt a szerb erők vezette keresztény szövetségesek és az Oszmán Birodalom hadai között. A török források igen szegények és keserűen emlegetik az eseményt, valószínűleg a szultán halála miatt, akit egy Miloš Obilić nevű szerb nemes ölt meg.

A csata valószínűleg úgy ért véget, hogy miközben a szerbek már majdnem fölénybe kerültek, Branković övéivel kivonult a csatából, ami zavart okozott a szövetségesek közt. Ezt a törökök kihasználták, és visszavágva elsöpörték a szerb hadakat.

A győzelem után Bajazid visszavonult Drinápolyba, az akkori török fővárosba, hogy trónját biztosítsa. Valószínűleg ezt értékelték a tudósítók „keresztény győzelemnek”.

Lázár özvegyének, Milicának el kellett ismernie I. Bajazid oszmán szultán főségét. A röviddel a csata után indított magyar támadást csak török segítséggel tudták visszaverni (Zsigmond megtámadta a meggyengült Szerbiát, hogy gyepűt teremtsen a magyar határ és a törökök között). Ezek az események tették a rigómezei csatát a szerbek legnagyobb győzelmévé és bukásává is egyben.

Az 1699-es karlócai béke során Magyarország visszakapta a török által meghódított területeit. Ezen területek rendkívül gyéren lakottak voltak, így sok szerb a magas török adóktól menekülve északra, azaz Magyarországra vándorolt.

Az első világháború elvesztése után Szlovénia, Szerbia és Horvátország megalakította a Szeb-Horvát-Szlovén Királyságot, ami 1929-től Jugoszláv Királysággá vált. A Jugoszláv Királyságot megszállta a német, olasz és magyar hadsereg a második világháború alatt, de a Tito vezette hadsereg legyőzte a területükön lévő német, olasz, magyar katonákat és népköztársasággá alakultak.

1992-re Jugoszláviából kilépett Szlovénia, Horvátország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina, így Montenegró és Szerbia alkották a Jugoszláv Köztársaságot. 2003-ban Montenegró és Szerbia államközösséggé szerveződtek, így megszületett Szerbia és Montenegró, de 2006-ban Monenegró kikiálltotta függetlenségét Szerbiától.

2008-ban megkezdett tárgyalások után Koszovó is bejelentette függetlenségét Szerbiától, amit nem fogadott a világ egységesen, így nem tekinthető még függetlennek Koszovó. Szerbia csatlakozása az Európai Unióhoz nem történhet meg, ameddig nem fogadja el Koszovót független államként, mivel ez feltétel a csatlakozásnál.

 

Gazdaság

2012-től hivatalos Európai Uniós tagjelölt Szerbia, azonban gazdaságilag igen gyenge messze áll az Uniós tagságtól, mivel az életszívonal messze elmarad az Uniós átlagtól és azonnal az utolsó lenne az Unión belül. A Délszláv háború hosszú évtizedekre tette tönkre az ország fejlődését, mind anyagi veszteségek miatt, mind ember veszteségek miatt. Az ENSZ is gazdasági szankciókkal súlytotta az országot, amelynek köszönhetően a Jugoszláv dínár  hiperinflációja a világ eddigi legnagyobb inflációját hozta.

Tovább nőhet a baj, ha a magyarok lakta Vajdaság is elszakadna Szerbiától.

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

 

Belgrád

Belgrád Szerbia fővárosa, amely az ország legnagyobb városa az 1,2 millió fővel. Régi neve a városnak Nándorfehérvár, amely Európa egyik legrégebbi városai is egyben. Belgrád Szerbia gazdaságilag legfejlettebb része, és otthont nyújt az ország Nemzeti Bankjának. Több nagy vállalatnak is itt van a központja, ezek közé tartozik többek között a Jat Airways (a szerb nemzeti légitársaság), a Telekom Srbija, a Telenor Serbia, a Delta Holding, illetve olyan cégek regionális központjai, mint a Société Générale, az Intel, a Motorola, a Kraft Foods, a Carlsberg Csoport, a Microsoft, a Zepter, a Japan Tobacco.

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Látnivalók

Nándorfehérvár vára: alapjait a 11. században rakták le, 1829-ig volt jelentős erődítmény. Részei: Damad Ali pasa, Szelim pasa és Hasszán pasa síremléke, török csörgőkút, VI. Károly diadalkapuja, török fürdő, Nebojsa torony, vártorony, római castrum maradványai, Szent Petka templom, Sztambul-kap

Milos fejedelem kútja

Királyi Palota

Flögel-gyűjtemény

Paja Jovanovic-gyűjtemény

Orosz templom

Nemzeti Múzeum

Freskómúzeum

Zsidó negyed

Régi Egyetem

Néprajzi Múzeum

Zimony (Óváros)

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

Szerbia, Szerbia Köztársaság, revolhungary, blog, ország, magyarország szomszédja, gazdaság

[INSERT_ELEMENTOR id=”3477″]

[carousel_slide id=’3361′]

Mondd el a véleményedet