Március 15 – 1848/49-es szabadságharc

Március 15, 1848/49-es szabadság harc, Parlament, forradalom, magyarország, blog, revolhungary, magyar történelem

Március 15

1848/48-es szabadságharc

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitásegyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, amely radikálisan megváltoztatta egész Európát jövőjét. A magyar forradalom annyira erőteljes volt, hogy egymagában a Habsburg birodalom katonái nem tudták volna leverni a forradalmárokat csak az Orosz birodalom 200 ezer fős “segítsége” tudta térdre kényszeríteni a magyarokat. Ha a közvetlen eredményeket nézzük nem volt sikeres a forradalom, de közvetetten igen. A forradalom nélkül talán nem kerülhetett volna sor az 1867-es Kiegyezésre, amely az Osztrák-Magyar Monarchiát hozta létre és a magyar területek soha nem látott fejlődésen mentek keresztül az I. világháborúig.

Március 15, 1848/49-es szabadság harc, Parlament, forradalom, magyarország, blog, revolhungary, magyar történelem

Felvirradt.Március 15-ike volt 1848.

Tízedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, mellyel a korszellem óriás keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára.

Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi, korhadt Magyarországot s alapot teremtsen az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak.

 Jókai Mór: A márcziusi fiatalság (Visszaemlékezés)

Március 15-én nem egy sikeres forradalmat ünneplünk, hanem az acél akaratot a változásért. Nem engedték őseink, hogy elnyomásban éljünk és ez a lényege mindennek. Legyünk önmagunk és álljunk ki az igazunkért.

Március 15, 1848/49-es szabadság harc, Parlament, forradalom, magyarország, blog, revolhungary, magyar történelem

A 12 pont:

Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.’

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 

A Batthány-kormány

batthányi-kormány, első kormány, első felelős magyar kormány, magyar kormány, 1848, március 15

Az első felelős magyar kormány felállítása hatalmas lépés volt, mert Magyarország 150 évig a török kezében volt és 3 részre volt szakadva előtte pedig a Magyar korona a Habsburg és egyéb idegen család kezén volt.

A Szemere-kormány

  • Szemere Bertalan – miniszterelnök és belügyminiszter – Ellenzéki Párt
  • Vukovics Sebő – igazságügy-miniszter – Ellenzéki Párt
  • Horváth Mihály – vallás- és közoktatásügyi miniszter – pártonkívüli
  • Duschek Ferenc – pénzügyminiszter
  • Batthyány Kázmér – földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi miniszter és külügyminiszter – Ellenzéki Párt
  • Mészáros Lázár – hadügyminiszter (ideiglenesen)
  • Görgei Artúr – hadügyminiszter (1849. május 7. – július 7.)
  • Aulich Lajos – hadügyminiszter (1849. július 14. -) – Békepárt
  • Csány László – közlekedésügyi miniszter – Ellenzéki Párt

[INSERT_ELEMENTOR id=”3477″]

[carousel_slide id=’3361′]

Mondd el a véleményedet